asardius_head
Här letar vi efter ett avloppsrör.
Avlopp påkopplat och övertäckt!
Grusat utanför garage.
Grävning av hästgrav.
Återfyllnad.
Bortfräst Askstubbe.
Bortfräst Askstubbe
Mot Stubbfräsning.
Bortfräst Stubbe.
.
4 Bortfrästa Askstubbar.
Rejäl Ekstubbe.
Fräsning av stubbe.
.
Stubbfräsning över staket.
Fräst Ekstubbe.
.
.